top of page

ANBI

Stichting Deining Films is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Stichting Deining Films is bovendien vrijgesteld van schenkings- en successierechten, waardoor uw schenking dus geheel ten goede komt aan Stichting Deining Films.

 

Particulier schenken

Zoals gezegd hebben donateurs van Stichting Deining Films belastingvoordeel. Voor hen geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag met 1,25 vermenigvuldigen. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal

€ 5.000,- van de aan Stichting Deining Filmsgedane gift.

Zakelijk schenken

Indien uw bedrijf een schenking aan Stichting Deining Films verricht, kan er een beroep worden gedaan op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar, met een maximum van

€ 100.000,-.

Volgens de voorwaarden voor ANBI’s dient Stichting Deining Films een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van onze stichting.

Op grond van de gewijzigde regelgeving (per 1 januari 2014) voor ANBI’s is Stichting Deining Films verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op haar website. Deze informatie is onder andere hieronder opgenomen.

 

ANBI-GEGEVENS STICHTING DEINING FILMS
BTW-Identificatienummer: NL858686302B01
KVK-nummer: 71362312

rekeningnummer: NL88RABO0329716603  ​

DOELSTELLING

Stichting Deining Films (o.g.v. artikel 3 van de statuten) ten doel:

1. Het organiseren van (internationale) filmfestivals alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het produceren van artistieke films en documentaires;

  • het stimuleren van (filmische) educatie en andere kunstvormen;

  • jongeren en volwassenen kennis te laten maken met films van hoge culturele en/of artistieke  kwaliteit

  • een sociaal en educatief platform aan te bieden tussen bezoekers en­ professionals uit de filmwereld

  • samen te werken met personen, groepen, rechtspersonen en overheden die de doelen als hier boven omschreven nastreven;-­ het beheren, verkopen, verhuren, importeren en exporteren van alle - audiovisuele drager  van  film en alle aanverwante goederen en --­ diensten en het innen van  rechten en royalty's.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

BESTUUR SAMENSTELLING

Voorzitter: Jan Lonink
Secretaris: Mariëlla Maes

Penningmeester: Walter van Hee

Bestuurslid: Jeannice Adriaansens

Bestuurslid: Walter Volleman
Bestuurslid: Kees Kosten

BELONINGSBELEID

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

JAARREKENING EN INHOUDELIJK VERSLAG

Hier de balansrekening  van 2022 van Deining Films.

Paginatitel

bottom of page